Devlet Destekleri

2021 Düşük Faizli Tarımsal Krediler Açıklandı

  • 22 Nisan 2021
  • 356 kez görüntülendi.
2021 Düşük Faizli Tarımsal Krediler Açıklandı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Kanun:

Ziraat Bankası tarım ve hayvancılığı desteklemek amacı ile düşük faizli, hatta yer yer faizsiz kredi vermeye başladı. Söz konusu yasa 2018/11188 Sayılı Hükümet Kararı ile yasallaştı.

Ziraat Bankası Düşük Faizli Kredi Şartları ve Ayrıntıları nelerdir?

Bu yasa Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi iş birliği ile uygulanacak.  Aşağıdaki tabloyu incelediğimizde tarım ve hayvancılık alanlarında kullanılabilecek maksimum kredi miktarları belirlenmiştir. Sektörlerin teşviğine göre ise faiz oranlarının indiriminde farklılıklar göstermektedir. Ancak birden fazla üretim alanında kredi talebi olan üreticilerin kullanabilecekleri üst limitler üreteceği ürün miktarına göre değişiklik göstermektedir.

Sözleşmeli (şartlı) Üretim yapmak isteyen üreticilerin ise imzaladıkları sözleşmeye bağlı olarak ve yetiştirebileceği ürünü garanti etmek şartı ile toplamda 10.000.000 TL’ye kadar kredi kullanabilmektedir. Sözleşmeli (şartlı) üretim garantisi verebilecek üreticilerin faiz oranları diğer ürünlere göre oldukça düşük tutulmuştur.

 Ancak yasa kapsamında işletmeniz risk gurubuna giriyorsa ve tek bir işletme altında üretim yapıyorsanız hiçbir şekilde kredi üst limitinden fazla kredi kullanamazsınız. 

Kademeli olarak üretim yapacak olan çiftçilerde ise faiz ve geri ödeme miktarları yapılacak olan proje kapsamında ertelenebilmektedir.

Teşvik Kapsamında Kredi Faiz Oranları Ne Kadardır?

Bu yazımızda yatırım ve kredi çekebileceğiniz alanları ayrıntısı ile inceleyeceğiz. Bu konuda dikkat etmemiz gereken önemli husus ise kredi miktarı arttıkça faiz oranının artacağını göz ardı etmemeliyiz.

TABLO 1:İNDİRIM ORAN( (%)KREDİ ÜST LİMITİ
(TL)
KREDİ KONULARIYatırım
Dönemi Kredisi
İşletme
Dönemi Kredisi
Büyükbaş, Küçükbaş, Kanatlı hayvan Yetiştiriciliği İçin 12.500.00 TL’ye Kadar Kredi
Sütçü, etçi, kombine sığır yetiştiriciliği12.500.000
100.000 TL’ye kadar100100
100.001 – 750.000 TL10050
750.001 – 5.000.000 TL7550
5.000.001 – 12.500.000 TL5025
Yaygın hayvansal üretim250.000
100.000 TL’ye kadar100100
100.001 -250.000 TL7550
Damızlık düve yetiştiriciliği100757.500.0.00
Büyükbaş hayvan besiciliği50505.000.000
Küçükbaş hayvancılık100755.000.000
Arıcılık50501.500.000
Kanatlı sektörü50253.000.000
Kanatlı sektörü damızlık  yetiştiriciliği1001007.500.000
Su ürünleri sektörü5.000,000
100.000 TI…”ye kadar100100
100.001 – 5,000.000 TL10050
Sektörüne 10.000.000 TL Ye Kadar Kredi
Kontrollü Örtü altı Tarım10.000.000
750.000 TL’ye kadar7550
750.001 – 5.000.000 TL5025
5.000.001 – 10.000.000 TL2525
Yaygın bitkisel üretim750.000
250.000 TL’ye kadar5050
250.001
-750.000 TL
2525
Yem bitkisi üretimi1001002.500.040
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, Fidan üretimi10010010.000.000
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı5,000.000
100.000 TL’ye kadar100100
100.001 -5.000.000 TL5050
Süs bitkisi üretimi50505.000.000
Stratejik bitkisel üretim3.000.000
2,000.000 TL’ye kadar50
2.000.001 -3.000.000 TL25
Sera Modernizasyonu10050300.000
İyi tarım / Organik tarım uygulamaları50505.000.000
Tarımsal mekanizasyon
(traktör ayrık)
751.500.000
Traktör250.000
75.000 TL’ye kadar50
75.001 – 250.000 TL25
Modern basınçlı sulama1001.500.000
Arazi alımı2525500.000
Lisanslı depoculuk yatırımlan
Kapasitesi 10 bin tona kadar olan yatırımlar755010.000.000
Kapasitesi 10 bin [ondan büyük yatırımlar755020.000.000
Soğuk hava deposu yatıranlarla50255.000.000
Tarımsal ürünlerin işlenmesi50505.000.000
TABLO 2:
TARİMSAL, AMAÇLI KOOOPERATİFLERİN ÜRETİM KONULARI (*)
Damızlık sat sığırı yetiştiriciliği100507.500.000
Büyükbaş hayvan besiciliği75505.000.000
Küçükbaş hayvan besiciliği104755.000.000
Kontrollü örtü altı tarımı75507.500.000
Su ürünleri avcılık’100503.000.000
Tarımsal ürün işleme, paketleme, depolama tesisi( **)75505.000.000
Yaş çay yaprağı üretimi505.000.000

Tablo İle İlgili Önemli Konular

Yukarıdaki tablodaki kredileri kullanabilmeniz için kapasiteniz büyük önem arzetmektedir. Kredi üst limitini kullanabilmek için banka yetkililerinin bu krediyi kullanabileceğiniz alan ve imkana sahip olup olmadığınızı kontrol edecektir.

Krediyi kullanabilmeniz için gerekli olan tüm kriterler, üretim planlarınız, faiz oranları, ipotek miktarı, kredi için teminatlar, geri ödeme koşulları Bankanın yapacağı sözleşmede ayrıntılı olarak belirtilmek zorundadır.

Hayvancılık için kullanacağınız kredi için ise, satın alacağınız hayvanın cinsi ve özelikleri mutlak suretle Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı tarafından belirtilen şartlara uymak zorundadır.

Daha önce kredi kullanmış olan üreticiler eğer çektikleri kredinin tamamını kullanmadılar ise kalan kısmını 2021 yılının sonuna kadar kullanmak zorundalar.

Hayvancılık ve tarım kapsamında kredi kullandığınızda devlet size sigorta ettirmenizi zorunlu tutmaktadır. Eğer kredi kullanacağınız alan sigorta yaptırmaya uygun değil ise 6 ay içerisinde geri ödeyebilecek seviyede olmanız gerekmektedir.

Düşük Faizli Çiftçi Kredisine Nasıl Başvururum?

Ziraat Bankası Hayvancılık ve tarım olmak üzere farklı kredi imkanları sunmaktadır. Öncelikle Hayvancılık Kredisini inceleyelim.

Hayvancılık Kredisi: büyükbaş küçükbaş, kanatlı hayvan, arıcılık vb. konularda kredi çekmek istiyorsanız yatırım ve üretim alanında kredi kullabilirsiniz. Ayrıca ihtiyacınız olan yem ilaç, gübre, makine, sigorta, ahır yapımı, traktör alımı, depo yapımı gibi konularda yatırım kredisi kullanabilirsiniz.

Başvuru Evrakları Nelerdir?

Bireysel başvuru için: Kimlik fotokopisi, çiftçi olduğunu gösterir belge, arazinin tapu veya kira kontratı, en az 3 yıllık tarım yada hayvancılık yaptığını gösteren gelir belgesi